website templates free download

HEM
HRVATSKA EVALUATORSKA MREŽA

HEM je neformalna mreža stručnjaka zainteresiranih za praktičnu i teorijsku primjenu evaluacije odnosno vrednovanja javnih politika, programa i projekata.
Mreža je od 2015. upisana u međunarodni registar volonterskih organizacija evaluatorskih stručnjaka (VOPE) koju vodi Međunarodna organizacija za suradnju u evaluaciji (IOCE) te aktivno sudjeluje u radu Mreže evaluatora zapadnog Balkana (WBEN).

Pridružite nam se!

Novosti

Aktualna događanja

Mobirise

Najava:
4. Regionalna konferencija evaluatora - WBEN


Skopje, 24.11.2021.
Macedonian Evaluation Network

Poziv na konferenciju WBEN-a

S veseljem Vas pozivamo na 4. WBEN konferenciju Mreže evaluatora zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe, u organizaciji Makedonske mreže evaluatora koju zbog pandemijskih uvjeta ovaj puta organiziramo online u srijedu 24.11.2021. godine.

Sve dodatne informacije možete naći u službenom pozivu organizatora te letku ovogodišnje konferencije.

Mobirise

Najava:
Sastanak Hrvatske evaluatorske mreže


Zagreb, 11.11.2021.
MROSP

Poziv na sastanak Hrvatske evaluatorske mreže

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na sastanak Hrvatske evaluatorske mreže (HEM) kojeg ovoga puta organiziramo u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sastanak će se održati u četvrtak, 11.11.2021. godine od 10:00 do 12:30 sati. Sudjelovati možete uživo, dolaskom u A i B dvorane Ministarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb ili preko ZOOM-a.
 
Prilika će to biti za okupljanje evaluatora, naručitelja i zainteresirane javnosti s naglaskom na razmjeni iskustava, ali i nastavak rasprave o stanju evaluacijske prakse u Hrvatskoj i potrebe za edukacijama.

Ovom će nam prilikom evaluatori Maja Horvat (MAP Savjetovanja) i Mladen Vojković (WYG Savjetovanje) prezentirati iskustva provedbe Vrednovanja djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OPULJP i intervencija ESF-a prema kriteriju regionalne i lokalne zastupljenosti uz evaluaciju horizontalnih načela, nakon čega će Ivana Matošin i Aleksandra Grubić Jureško (MROSP) govoriti o iskustvima naručitelja evaluacije i naučene lekcije. Poveznica na evaluacijsko izvješće.

Ukoliko želite sudjelovati uživo, molimo Vas da potvrdite svoj dolazak do srijede 10.11.2021. na e-mail: hem.evaluation@gmail.com .
Raspored


Mobirise

3. Regionalna konferencija evaluatora
Prijave i raspored


Zagreb, 30.10.2019.

Poziv na konferenciju

Nakon okončanog procesa prijava izlaganja, ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na 3. Regionalnoj konferenciji evaluatora koja će se održati od 8. do 9. studenog 2019. u Beogradu u organizaciji Mreže evaluatora zapadnog Balkana (WBEN) i Neformalne mreže evaluatora Srbije (NeMES/INES). Prijavnicu s uputama za prijavu možete skinuti ovdje. Raspored s uključenim izlagačima i predavanjima možete naći ovdje

Mobirise

Sastanak Hrvatske evaluatorske mreže i Slovenskog društva evaluatora


Zagreb, 1.7.2019.
Institut za javne financije (IJF)

Poziv na sastanak HEM-a i SDE-a

Pozivamo Vas na sastanak Hrvatske evaluatorske mreže (HEM) i Slovenskog društva evaluatora (SDE) koji će se održati u ponedjeljak, 01.07.2019. od 11:00 do 13:00 sati u Institutu za javne financije, Smičiklasova 21, 10000 Zagreb. 

Na sastanku će biti predstavljena recentna hrvatska iskustva s provedenih evalucija, govorit će se o novom krugu treninga za evaluatore predviđenog za 28.-29. rujan u Beogradu te o sljedećoj dvogodišnjoj konferenciji WBEN-a koja će se održati također u Beogradu, od 8.-9. studenog ove godine. Sastanak će se iskoristiti i za razmjenu i svih ostalih informacija i najava vezano uz evaluaciju u Hrvatskoj i regiji.

Predrag Bejaković s IJF-a održati će prezentaciju o provedenoj Evaluaciji iskustava polaznika, poslodavaca i mentora uključenih u mjeru Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Poveznica na izvješće.

Bojan Radej iz Slovenskog društva evaluatora će nam predstaviti iskustva u provedbi Vrednovanja sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava svih Prioritetnih osi OPKK. Poveznica na izvješće.

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak na sastanak do petka 28.6.2019. putem mejla: hem.evaluation@gmail.com  

Mobirise

3. Regionalna konferencija: Poziv na prijavu izlaganja

Beograd, Srbija, 8.-9. studenog 2019.

Poziv na prijavu izlaganja i dostavu sažetaka

Programski odbor 3. Regionalne konferencije evaluatora Zapadnog Balkana sa zadovoljstvom poziva članice i članove mreža evaluatora, eksperte u evaluaciji, državne službenike, predstavnike međunarodnih organizacija kao i sve ostale zainteresirane, koji se bave teorijskim i praktičnim aspektima evaluacije javnih politika, programa i projekata, da najkasnije do 1. rujna 2019. godine pošalju potvrdu sudjelovanja ili prijave apstrakte za prezentaciju na konferenciji.
Radni jezik konferencije je engleski. Autori mogu prijaviti apstrakt na jednom od ponuđenih jezika (engleski, srpski, bosanski, crnogorski, hrvatski, makedonski, slovenski).

AUTORE POZIVAMO da pripreme apstrakt/sažetak za konferenciju (template sažetka / na engleskom) i da obavezno navedu sljedeće informacije:
1. Ime, prezime, organizacija, kontakt informacije (e-mail, telefon, adresa)
2. Naslov prezentacije (do 10 riječi)
3. Apstrakt/Sažetak dužine 300-500 riječi uključujući kratak opis problema, cilj(evi) istraživanja, korištena metodologija, najznačajniji nalazi istraživanja, zaključak s osvrtom na evaluacijske metode, praksu ili iskustva u aktivnostima umrežavanja evaluatora, literatura (navesti 3-5 najznačajnijih izvora).
4. Za PLENARNU I PARALELNE SESIJE prezentacija treba biti pripremljena kao vizuelna podrška sadržaju koje autor predstavlja. Može biti pripremljena u „power-point“ formatu ili slično, uz predviđeno trajanje izlaganja od 10-15 minuta.
5. Za POSTER sesiju autori pripremaju poster (shematska/grafička prezentacija izabrane teme) koji će biti izložen tokom pauza između sesija.

Rok za slanje apstrakata je 1. rujna 2019. godine. Autori će potvrdu o prihvaćanju apstrakta dobiti najkasnije do 10. rujna 2019. godine. Prijava sudjelovanja i slanje apstrakta vrši se elektronskim putem slanjem maila na jednu od sljedećih adresa:

Svetlana Stanarević, svetlana_stanarevic@yahoo.com (Serbia);
Mihajlo Đukić, mihajlo.djukic@gmail.com (Serbia);
Rijad Kovač, contact@bheval.com (Bosnia and Herzegovina);
Marijana Sumpor, hem.evaluation@gmail.com, (Croatia),
Vlatko Danilov, vlatko@basme.com.mk (Macedonia),
Ljiljana Jovović, evaluatorsmne@gmail.com (Montenegro),
Bojan Radej, bradej@gmail.com (Slovenia);

Svi koji su zainteresovani da osim sažetka, napišu naučni ili stručni rad obima jednog autorskog tabaka (do 16 stranica), kada budu poslali sažetak, naknadno će dobiti instrukcije za pisanje rada. Ovisno od broja i kvalitete prijavljenih radova, Programski odbor zadržava pravo da nakon konferencije radove objavi u tematskom zborniku radova ili u okviru tematskog broja nekog od naučnih časopisa u Republici Srbiji. 

Obrazac za prijavu
Obrazac za prijavu na engleskom jeziku

Mobirise

Javno predstavljeni rezultati evaluacije za OPKK, prioritet Poslovna konkurentnost


Zagreb, 11.6.2019.
Hotel Panorama Zagreb

Javno predstavljanje rezultata evaluacije

U hotelu Panorama 11.6.2019. održano je javno predstavljanje rezultata evaluacije Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020, njegove prioritetne osi 3: Poslovna konkurentnost. 
Naručitelj evaluacije bilo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, dok je uslugu izvršila zajednica ponuditelja Ecorys Hrvatska d.o.o. i Ecorys South East Europe Ltd. 
Obuhvat ove evaluacije bili su svi natječaji i jamstveno/kreditni programi koji su bili otvoreni te su sadržavali najmanje jedan potpisani ugovor zaključno s 30. lipnja 2018. godine. 
Ova evaluacija imala je za cilj ocijeniti relevantnost, djelotvornost i održivost navedenih natječaja. Istraživanje je obuhvatilo sekundarne izvore podataka, sastanke i intervjue s dionicima, online istraživanje, rad s fokus grupama te studije slučaja. 
Završni izvještaj o provedenoj evaluaciji biti će uskoro pripremljen i objavljen.

Mobirise

3. Regionalna konferencija evaluatora Zapadnog Balkana i zemalja Jugoistočne Europe

Beograd, Srbija, 8.-9. studenog 2019.
Najava konferencije i poziv na sudjelovanje

Evaluacija – društvena potreba i/ ili politička odgovornost?

Mreža evaluatora Zapadnog Balkana (WBEN) i Neformalna mreža evaluatora Srbije (NeMES) u suradnji s nacionalnim mrežama evaluatora Zapadnog Balkana i uz podršku lokalnih partnera (SeConS grupa za razvojne inicijative, Institut ekonomskih nauka, Vesta Capital), organizirajuTreću regionalnu konferenciju evaluatora zemalja Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope. Konferencija predstavlja jedinstveno mjesto okupljanja prestižnih istraživača, kreatora politika i eksperata u oblasti evaluacije. Ovogodišnja konferencija organizira se pod nazivom:

Evaluacija – društvena potreba i/ ili politička odgovornost? 

Glavne teme konferencije su:
1. Regionalni izazovi evaluacije
2. Evaluacija javnih politika, programa i projekata (nacionalna i međunarodna iskustva)
3. DRG-LER (Demokratija, ljudska prava, upravljanje – učenje, evaluacija, istraživanje)
4. Ciljevi održivog razvoja i evaluacija (SDG and Evaluation)
5. Iskustva u evaluaciji evropskih programa podrške (IPA II, IPARD, FP7, Erasmus+, EUREKA, HORIZON 2020, COST, COSME)
6. Obrazovanje i izazovi evaluacije
7. Razvoj evaluatorske zajednice (nacionalni, regionalni i globalni nivo)

Mobirise

Novi sastanak HEM-a i WBEN-a

Zagreb, 1.3.2019.

Poziv na skup i sastanak

POZIVAMO VAS NA SKUP I SASTANAK
Hrvatske evaluatorske mreže (HEM) i Mreže evaluatora zapadnog Balkana (WBEN)
u suorganizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske (MVEP)
Nalazimo se u petak, 01.03.2019. godine u 11:00 sati u
MINISTARSTVU VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Gajeva 4, Zagreb (dvorana u prizemlju dvorišne zgrade)

Poveznica na program sastanaka: ovdje

Mobirise

Objavljeno završno izvješće projekta


Zagreb/Solun, 7.1.2019.
DRG Evaluation in Europe

Objavljeno projektno izvješće

Sa zadovoljstvom javljamo da je u sklopu projekta Assessment of the Current State of Democracy, Rights and Governance (DRG) Evaluation in Europe, u kojem je HEM bio jedan od partnera, pripremljeno izvješće koje je od danas javno dostupno.
Projekt je krenuo od pretpostavke da se dobro upravljanje (Good governance), demokracija i ljudska prava (eng. kratica: DRG) razlikuju diljem zemalja Europe. Cilj projekta bio je istražiti postojeće evaluacijske kapacitete u DRG područjima u raznim europskim zemljama, a ovo završno izvješće daje preporuke za jačanje svijesti o važnosti evaluacije u DRG područjima.

Mobirise

13. konferencija Europskog društva evaluatora


Solun, 1.-5.10.2018.
Europsko društvo evaluatora

Hrvatski predstavnici na dvogodišnjoj evaluatorskoj konferenciji

U Solunu, od 1. do 5.10.2018. održana je 13. konferencija Europskog društva evaluatora. Ovu petodnevnu konferenciju obilježio je zaista izrazito bogat i raznolik program te preko 800 sudionika. Hrvatska je također bila dobro zastupljena na konferenciji, cijeli niz stručnjaka iz Hrvatskog javnog i privatnog sektora aktivno je sudjelovalo na konferenciji. Koordinatorica HEM-a, Marijana Sumpor bila je i jedna od govornica na konferenciji, a imala je i ulogu voditeljice panela. 
Više informacija o samoj konferenciji možete naći na poveznici

Mobirise

Fokus grupa za evaluatore u sklopu P2P projekta


Zagreb, 11.9.2018.
Impact Hub

Održana fokus grupa evaluatora

Koordinatorica HEM-a, Marijana Sumpor organizirala je radionicu za evaluatore u sklopu projekta kojeg HEM provodi zajedno s partnerima evaluacijskim zajednicama iz još 6 država u Europi (Makedonija, Srbija, Grčka, Turska, Poljska i Ukraina). Projekt financira IOCE/EvalPartners – International Organisation of Cooperation in Evaluation.
Smisao radionice, odnosno fokus grupe je pripremiti kratak pregled stanja u području evaluacije demokracije, ljudskih prava i vladavine/governance.  Fokus grupa održana je 27.9.2018. a na njoj su sudjelovali relevantni hrvatski evaluatori. Na temelju nalaza i zaključaka fokus grupe pripremit ćemo izvješće za Hrvatsku koje će nadalje biti objedinjeno u zajedničko izvješće svih 7 partnera, nakon radionice partnera projekta I Europske mreže evaluacijskih zajednica koju ćemo održati prije same konferencije European Evaluation Society-a u Solunu u listopadu 2018. Glavni rezultat projekta je objedinjeno izvješće i Deklaracija o evaluacije DRG-a u Europi koju ćemo pripremiti u Solunu.

Mobirise

Sastanak Hrvatske evaluatorske mreže


Zagreb, 11.7.2018.
Ekonomski institut Zagreb (EIZ)

Održan sastanak članova HEM-a

Teme ovog posljednjeg sastanka prije ljetne pauze bile su nova strategija evaluacije ESIF-a; web stranica HEM-a, IOCE/Evalpartners P2P projekt HEM-a vezan uz evaluaciju u području demokracije, ljudskih prava i dobre vladavine (governance), te gostujuća prezentacija primjera iz prakse predstavnika Slovenskog društva evaluatora, SDE. 

Mobirise

Sastanak Hrvatske evaluatorske mreže

Zagreb, 16.1.2018.
Ekonomski institut Zagreb (EIZ)

Sastanak Hrvatske evaluatorske mrežePregled aktivnosti u 2017. godini;
Izvješće o provedenoj Regionalnoj konferenciji evaluatora WBEN 2017. u Zagrebu i preuzimanje uloge koordinatora WBEN mreže za razdoblje 11/2017. do 10/2019.
Razmjena informacija među članovima HEM-a o evaluacijskim aktivnostima vezanim za operativne programe; i u okviru ostalih javnih politika, programa i projekata tijekom 2017. godine;
Prijedlozi i rasprava o daljnjem razvoju programa edukacije za evaluatore;
Prijedlozi aktivnosti HEM-a (Hrvatska) i WBEN-a (regija) u 2018. godini
HEM nastavlja s kontinuiranim aktivnostima umrežavanja i suradnje s raznim tijelima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koja se bave evaluacijama u okviru ESIF-a kao i nacionalnim javnim politikama, programima i projektima.
WBEN – priprema programa rada za dvogodišnje razdoblje, intenziviranje suradnje sa evaluatorskim zajednicama državama jugoistočne Europe; Sudjelovanje u organizaciji konferencije kroz specijalne sesije usmjerene na problematiku razvoja evaluacije u WB regiji, koju organizira European Evaluation Society (EES) u Solunu 1.-5-10-2018. 

Mobirise

Novi LinkedIn profil HEM-a

Hrvatska evaluatorska mreža (HEM)

LinkedIn profil HEM-aNa adresi https://www.linkedin.com/in/hem-croatian-evaluators-network-354077156/  možete pronaći naš novopostavljeni profil HEM-a.
Povežite se s nama i budite u tijeku s novostima i događanjima.

Mobirise

HEM preuzeo predsjedanje WBEN-om

Zagreb, 26.10.2018.

HEM predsjeda WBEN-om


Hrvatska evaluatorska mreža na netom održanoj regionalnoj konferenciji preuzela predsjedanje 
nakon organizacije WBEN konferencije, domaćin (koordinator nacionalne mreže) preuzima ulogu koordinatora WBEN mreže. Hrvatska evaluatorska mreža (HEM) preuzima koordinaciju WBEN mreže za razdoblje 11/2017.-10/2019. i koordinatorica je Marijana Sumpor (HEM). Dogovoren je nastavak suradnje na temeljima dosadašnjih inicijativa i aktivnosti. Ažurirat će se web stranica WBEN mreže (http://wben.weebly.com/) na kojoj će biti dostupne sve informacije o konferenciji i drugim aktivnostima, a administraciju preuzima Marijana Sumpor (CEN). Planiran je nastavak suradnje u provedbi treninga za evaluatore, suradnja na pripremi i provedbi zajedničkih projekata usmjerenih na razvoj evaluatorske zajednice, kompetencija i praksi. Sljedeća WBEN konferencija održat će se u Beogradu 2019. godine. 

Mobirise

WBEN evaluatorska konferencija

Zagreb, 25. i 26.10.2017.
Hotel International

2. Regionalna konferencija evaluatora Zapadnog balkanaKonferenciju su organizirali Mreža evaluatora zapadnog Balkana (WBEN), Hrvatska evaluatorska mreža/ Ekonomski institut, Zagreb (HEM/EIZ) i Hrvatska sekcija Europskog udruženja regionalnih istraživanja (ERSA).
Na ovoj dvodnevnoj konferenciji okupilo se 50 sudionika koji su prije svega predstavljali članice i članove nacionalnih evaluatorskih mreža, udruženja i zajednica, kao i zainteresirane za evaluaciju u teoriji i praksi javnih politika, programa i projekata iz država regije Zapadnog Balkana i šire. Konferencija obuhvaćala je panel rasprave, okrugli stol u koji su bili uključeni svi sudionici konferencije, te šest paralelnih sesija. Pročitajte više.

Mobirise

Sastanak nacionalnih koordinatora WBEN mreže

Zagreb, 25.10.2017.

Western Balkans Evaluators NetworkSastanak koordinacije evaluacijskih zajednica regije (WBEN): Nakon završetka prvog dana konferencije, održan je sastanak nacionalnih koordinatora WBEN mreže koju je vodio Rijad Kovač (BHeval), koordinator WBEN mreže u razdoblju 11/2015.-10/2017. Na sastanku su sudjelovali predstavnici BiH, Srbije, Makedonije i Hrvatske.

Mobirise

3. Regionalni trening za evaluatore

Zagreb, 23. i 24.10.2017.

3. regionalni trening za evaluatore u organizaciji Hrvatske evaluatorske mreže (HEM) i Slovenskog društva evalvatorjev (SDE)3. Regionalni trening za evaluatore Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe – 3. TRENING ZA EVALUATORE
Evaluacija odnosno vrednovanje predstavlja važnu fazu u okviru životnog ciklusa javnih politika, programa i projekata. Za procjenu postignuća ciljeva i njihovih učinaka tijekom provedbe i nakon provedbe programa ili projekta koriste se napredne kvantitativne i kvalitativne analitičke metode. Svrha ovog edukacijskog programa je omogućiti višu razina razumijevanja te razmjenu znanja među stručnjacima koji se bave evaluacijama.
Cilj treninga je upoznati i prenijeti znanje o naprednijim evaluacijskim metodama i iskustva iz prakse na stručnjake u području evaluacije.

Mobirise

Sastanak Hrvatske evaluatorske mreže

Zagreb, 17.1.2017.
Ekonomski institut Zagreb (EIZ)

Zajednički sastanak Hrvatske evaluatorske mreže (HEM) i Slovenskog društva evalvatorjev (SDE)Gostujuća predavanja: 
MRRFEU: Iskustva u provedbi vrednovanja u tijeku (on going) u okviru Operativnog programa “Regionalna konkurentnost 2007.-2013.” s naglaskom na provedbu preporuka dobivenih vrednovanjem.
Matevž Premelč, MK Projekt, Ljubljana: Rezultati ex-post evaluacije Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija-hrvatska (CBC SI-HR) 2007-2013. 

Prijedlozi daljnjih aktivnosti HEM-a u 2017. Godini – prijedlog Plana aktivnosti za 2017. godinu (priprema WBEN regionalne konferencije i edukacije).

Kontakt osobe:

Marijana Sumpor, koordinatorica HEM-a
Dalibor Dvorny, web administrator

Kontakt:

Email: hem.evaluation@gmail.com