free html website templates

HEM
HRVATSKA EVALUATORSKA MREŽA

HEM je neformalna mreža stručnjaka zainteresiranih za praktičnu i teorijsku primjenu evaluacije odnosno vrednovanja javnih politika, programa i projekata.
Mreža je od 2015. upisana u međunarodni registar volonterskih organizacija evaluatorskih stručnjaka (VOPE) koju vodi Međunarodna organizacija za suradnju u evaluaciji (IOCE) te aktivno sudjeluje u radu Mreže evaluatora zapadnog Balkana (WBEN).

Pridružite nam se!

Novosti

Aktualna događanja

Mobirise

Objavljeno završno izvješće projekta


Zagreb/Solun, 7.1.2019.
DRG Evaluation in Europe

Objavljeno projektno izvješće

Sa zadovoljstvom 

Mobirise

13. konferencija Europskog društva evaluatora


Solun, 1.-5.10.2018.
Europsko društvo evaluatora

Hrvatski predstavnici na dvogodišnjoj evaluatorskoj konferenciji

U Solunu, od 1. do 5.10.2018. održana je 13. konferencija Europskog društva evaluatora. Ovu petodnevnu konferenciju obilježio je zaista izrazito bogat i raznolik program te preko 800 sudionika. Hrvatska je također bila dobro zastupljena na konferenciji, cijeli niz stručnjaka iz Hrvatskog javnog i privatnog sektora aktivno je sudjelovalo na konferenciji. Predsjednica HEM-a, Marijana Sumpor bila je i jedna od govornica na konferenciji, a imala je i ulogu voditeljice panela. 
Više informacija o samoj konferenciji možete naći na poveznici

Mobirise

Fokus grupa za evaluatore u sklopu P2P projekta


Zagreb, 11.9.2018.
Impact Hub

Održana fokus grupa evaluatora

Koordinatorica HEM-a organizirala je radionicu za evaluatore u sklopu projekta kojeg HEM provodi zajedno s partnerima evaluacijskim zajednicama iz još 6 država u Europi (Makedonija, Srbija, Grčka, Turska, Poljska i Ukraina). Projekt financira IOCE/EvalPartners – International Organisation of Cooperation in Evaluation.
Smisao radionice, odnosno fokus grupe je pripremiti kratak pregled stanja u području evaluacije demokracije, ljudskih prava i vladavine/governance.  Fokus grupa održana je 27.9.2018. a na njoj su sudjelovali relevantni hrvatski evaluatori. Na temelju nalaza i zaključaka fokus grupe pripremit ćemo izvješće za Hrvatsku koje će nadalje biti objedinjeno u zajedničko izvješće svih 7 partnera, nakon radionice partnera projekta I Europske mreže evaluacijskih zajednica koju ćemo održati prije same konferencije European Evaluation Society-a u Solunu u listopadu 2018. Glavni rezultat projekta je objedinjeno izvješće i Deklaracija o evaluacije DRG-a u Europi koju ćemo pripremiti u Solunu.

Mobirise

Sastanak Hrvatske evaluatorske mreže


Zagreb, 11.7.2018.
Ekonomski institut Zagreb (EIZ)

Održan sastanak članova HEM-a

Teme ovog posljednjeg sastanka prije ljetne pauze bile su nova strategija evaluacije ESIF-a; web stranica HEM-a, IOCE/Evalpartners P2P projekt HEM-a vezan uz evaluaciju u području demokracije, ljudskih prava i dobre vladavine (governance), te gostujuća prezentacija primjera iz prakse predstavnika Slovenskog društva evaluatora, SDE. 

Mobirise

Sastanak Hrvatske evaluatorske mreže

Zagreb, 16.1.2018.
Ekonomski institut Zagreb (EIZ)

Sastanak Hrvatske evaluatorske mrežePregled aktivnosti u 2017. godini;
Izvješće o provedenoj Regionalnoj konferenciji evaluatora WBEN 2017. u Zagrebu i preuzimanje uloge koordinatora WBEN mreže za razdoblje 11/2017. do 10/2019.
Razmjena informacija među članovima HEM-a o evaluacijskim aktivnostima vezanim za operativne programe; i u okviru ostalih javnih politika, programa i projekata tijekom 2017. godine;
Prijedlozi i rasprava o daljnjem razvoju programa edukacije za evaluatore;
Prijedlozi aktivnosti HEM-a (Hrvatska) i WBEN-a (regija) u 2018. godini
HEM nastavlja s kontinuiranim aktivnostima umrežavanja i suradnje s raznim tijelima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koja se bave evaluacijama u okviru ESIF-a kao i nacionalnim javnim politikama, programima i projektima.
WBEN – priprema programa rada za dvogodišnje razdoblje, intenziviranje suradnje sa evaluatorskim zajednicama državama jugoistočne Europe; Sudjelovanje u organizaciji konferencije kroz specijalne sesije usmjerene na problematiku razvoja evaluacije u WB regiji, koju organizira European Evaluation Society (EES) u Solunu 1.-5-10-2018. 

Mobirise

Novi LinkedIn profil HEM-a

Hrvatska evaluatorska mreža (HEM)

LinkedIn profil HEM-aNa adresi https://www.linkedin.com/in/hem-croatian-evaluators-network-354077156/  možete pronaći naš novopostavljeni profil HEM-a.
Povežite se s nama i budite u tijeku s novostima i događanjima.

Mobirise

HEM preuzeo predsjedanje WBEN-om

Zagreb, 26.10.2018.

HEM predsjeda WBEN-om


Hrvatska evaluatorska mreža na netom održanoj regionalnoj konferenciji preuzela predsjedanje 
nakon organizacije WBEN konferencije, domaćin (koordinator nacionalne mreže) preuzima ulogu koordinatora WBEN mreže. Hrvatska evaluatorska mreža (HEM) preuzima koordinaciju WBEN mreže za razdoblje 11/2017.-10/2019. i koordinatorica je Marijana Sumpor (HEM). Dogovoren je nastavak suradnje na temeljima dosadašnjih inicijativa i aktivnosti. Ažurirat će se web stranica WBEN mreže (http://wben.weebly.com/) na kojoj će biti dostupne sve informacije o konferenciji i drugim aktivnostima, a administraciju preuzima Marijana Sumpor (CEN). Planiran je nastavak suradnje u provedbi treninga za evaluatore, suradnja na pripremi i provedbi zajedničkih projekata usmjerenih na razvoj evaluatorske zajednice, kompetencija i praksi. Sljedeća WBEN konferencija održat će se u Beogradu 2019. godine. 

Mobirise

WBEN evaluatorska konferencija

Zagreb, 25. i 26.10.2017.
Hotel International

2. Regionalna konferencija evaluatora Zapadnog balkanaKonferenciju su organizirali Mreža evaluatora zapadnog Balkana (WBEN), Hrvatska evaluatorska mreža/ Ekonomski institut, Zagreb (HEM/EIZ) i Hrvatska sekcija Europskog udruženja regionalnih istraživanja (ERSA).
Na ovoj dvodnevnoj konferenciji okupilo se 50 sudionika koji su prije svega predstavljali članice i članove nacionalnih evaluatorskih mreža, udruženja i zajednica, kao i zainteresirane za evaluaciju u teoriji i praksi javnih politika, programa i projekata iz država regije Zapadnog Balkana i šire. Konferencija obuhvaćala je panel rasprave, okrugli stol u koji su bili uključeni svi sudionici konferencije, te šest paralelnih sesija. Pročitajte više.

Mobirise

Sastanak nacionalnih koordinatora WBEN mreže

Zagreb, 25.10.2017.

Western Balkans Evaluators NetworkSastanak koordinacije evaluacijskih zajednica regije (WBEN): Nakon završetka prvog dana konferencije, održan je sastanak nacionalnih koordinatora WBEN mreže koju je vodio Rijad Kovač (BHeval), koordinator WBEN mreže u razdoblju 11/2015.-10/2017. Na sastanku su sudjelovali predstavnici BiH, Srbije, Makedonije i Hrvatske.

Mobirise

3. Regionalni trening za evaluatore

Zagreb, 23. i 24.10.2017.

3. regionalni trening za evaluatore u organizaciji Hrvatske evaluatorske mreže (HEM) i Slovenskog društva evalvatorjev (SDE)3. Regionalni trening za evaluatore Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe – 3. TRENING ZA EVALUATORE
Evaluacija odnosno vrednovanje predstavlja važnu fazu u okviru životnog ciklusa javnih politika, programa i projekata. Za procjenu postignuća ciljeva i njihovih učinaka tijekom provedbe i nakon provedbe programa ili projekta koriste se napredne kvantitativne i kvalitativne analitičke metode. Svrha ovog edukacijskog programa je omogućiti višu razina razumijevanja te razmjenu znanja među stručnjacima koji se bave evaluacijama.
Cilj treninga je upoznati i prenijeti znanje o naprednijim evaluacijskim metodama i iskustva iz prakse na stručnjake u području evaluacije.

Mobirise

Sastanak Hrvatske evaluatorske mreže

Zagreb, 17.1.2017.
Ekonomski institut Zagreb (EIZ)

Zajednički sastanak Hrvatske evaluatorske mreže (HEM) i Slovenskog društva evalvatorjev (SDE)Gostujuća predavanja: 
MRRFEU: Iskustva u provedbi vrednovanja u tijeku (on going) u okviru Operativnog programa “Regionalna konkurentnost 2007.-2013.” s naglaskom na provedbu preporuka dobivenih vrednovanjem.
Matevž Premelč, MK Projekt, Ljubljana: Rezultati ex-post evaluacije Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija-hrvatska (CBC SI-HR) 2007-2013. 

Prijedlozi daljnjih aktivnosti HEM-a u 2017. Godini – prijedlog Plana aktivnosti za 2017. godinu (priprema WBEN regionalne konferencije i edukacije).

Adresa:

Ekonomski institut Zagreb
Trg Johna Kennedyja 7,
10000, Zagreb

Kontakt:

Email: marisumpor@yahoo.com