website templates

O NAMA

Hrvatska evaluatorska mreža HEM

HEM je neformalna mreža stručnjaka zainteresiranih za evaluacijsku praksu, metode i teoriju. Uključuje sve one koji koriste evaluacije, izrađuju evaluacije, razvijaju evaluacijske metode i standarde, uče o evaluacijama. Zamišljena je kao platforma za komunikaciju, razmjenu iskustava i razvoj znanja u području evaluacije.
Upisana u međunarodni registar IOCE kao volonterska organizacija evaluatorskih stručnjaka (VOPE).
HEM okuplja sve zainteresirane za temu evaluacije te organizira redovne sastanke na kojima se predstavljaju novosti u području, razgovara o mogućnostima izgradnje kulture evaluacije i širenja prakse evaluacije javnih politike, programa i projekata. 
HEM također sudjeluje u međunarodnim projektima te aktivno surađuje u međunarodnim inicijativama. 
Koordinatorica HEM-a je dr.sc. Marijana Sumpor. 

Kontakt osobe:

Marijana Sumpor, koordinatorica HEM-a
Dalibor Dvorny, web administrator

Kontakt:

Email: hem.evaluation@gmail.com